Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.06.2013 15:03 115/2013 Zarządzenie nr 115/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Przedszkoli nr 1, 2, 4, 5, 6, 7 w Ustroniu na rok szkolny 2013/2014
05.06.2013 15:02 114/2013 Zarządzenie nr 114/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2012/2013
05.06.2013 15:00 113/2013 Zarządzenie nr 113/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntu pod plac zabaw przy ul. Grażyńskiego oraz dzierżawę Pola Namiotowego przy ul. Wczasowej w Ustroniu
31.05.2013 14:37 112/2013 Zarządzenie nr 112/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
31.05.2013 13:42 111/2013 Zarządzenie nr 111/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
31.05.2013 13:40 110/2013 Zarządzenie nr 110/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Ustroń
31.05.2013 13:34 109/2013 Zarządzenie nr 109/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń
31.05.2013 13:32 108/2013 Zarządzenie nr 108/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 maja 2013 r. uchylające zarządzenie w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Miasto Ustroń zadania w zakresie utworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych od Gminy Goleszów
31.05.2013 13:30 107/2013 Zarządzenie nr 107/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ustroń udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
31.05.2013 13:28 106/2013 Zarządzenie nr 106/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

poprzednia 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 następna