Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.05.2013 13:26 105/2013 Zarządzenie nr 105/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 1 w Ustroniu
31.05.2013 13:25 104/2013 Zarządzenie nr 104/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 w Ustroniu
31.05.2013 13:23 103/2013 Zarządzenie nr 103/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
31.05.2013 13:21 102/2013 Zarządzenie nr 102/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013
31.05.2013 13:18 101/2013 Zarządzenie nr 101/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etycznego pracowników Urzędu Miasta Ustroń
28.05.2013 11:26 100/2013 Zarządzenie nr 100/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2013
28.05.2013 11:21 99/2013 Zarządzenie nr 99/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2013
28.05.2013 11:18 98/2013 Zarządzenie nr 98/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2013
28.05.2013 11:08 97/2013 Zarządzenie nr 97/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Miasto Ustroń zadania w zakresie utworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych od Gminy Goleszów
28.05.2013 11:06 96/2013 Zarządzenie nr 96/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenie regulaminu pracy

poprzednia 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 następna