Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.12.2013 11:24 278/2013 Zarządzenie nr 278/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw lub najmu, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
20.12.2013 11:21 277/2013 Zarządzenie nr 277/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeglądu przechowywanej w Urzędzie Miasta Ustroń dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" i "poufne"
20.12.2013 11:15 276/2013 Zarządzenie nr 276/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia strategii Miasta Ustroń na lata 2013-2020
20.12.2013 11:00 275/2013 Zarządzenie nr 275/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wniosków z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczących uchwalenia Strategii Miasta Ustroń na lata 2013-2020
20.12.2013 10:53 274/2013 Zarządzenie nr 274/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji dla poborcy należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
20.12.2013 10:41 273/2013 Zarządzenie nr 273/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2013
20.12.2013 10:30 272/2013 Zarządzenie nr 272/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
20.12.2013 10:20 271/2013 Zarządzenie nr 271/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013
19.12.2013 09:40 270/2013 Zarządzenie nr 270/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenie aneksów do arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych rok szkolny 2013/2014
19.12.2013 09:37 269/2013 Zarządzenie nr 269/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert o dotację na realizację zadania publicznego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna