Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.11.2013 09:11 238/2013 Zarządzenie nr 238/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektu uchwały aktu prawa miejscowego w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15.11.2013 08:56 237/2013 Zarządzenie nr 237/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2013 w zakresie dotacji.
08.11.2013 08:00 236/2013 Zarządzenie nr 236/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2013.
07.11.2013 08:26 235/2013 Zarządzenie nr 235/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 października 2013 r. w sprawie sprawdzenia projektu taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków.
06.11.2013 09:50 234/2013 Zarządzenie nr 234/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Ustroniu na 2014 r.
06.11.2013 09:44 233/2013 Zarządzenie nr 233/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 22 października 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
06.11.2013 09:41 232/2013 Zarządzenie nr 232/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 22 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
06.11.2013 09:33 231/2013 Zarządzenie nr 231/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 22 października 2013 r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej.
06.11.2013 09:28 230/2013 Zarządzenie nr 230/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 22 października 2013 r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej na rok 2013.
06.11.2013 09:23 229/2013 Zarządzenie nr 229/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 22 października 2013 r.w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej na rok 2014.

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna