Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.11.2013 09:20 228/2013 Zarządzenie nr 228/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 22 października 2013 r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.
06.11.2013 09:12 227/2013 Zarządzenie nr 227/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 22 października 2013 r.w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013.
05.11.2013 14:08 226/2013 Zarządzenie nr 226/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2013 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
05.11.2013 14:05 225/2013 Zarządzenie nr 225/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2013 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Ustroń uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat.
05.11.2013 14:02 224/2013 Zarządzenie nr 224/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny własności nieruchomości położonej w Ustroniu.
05.11.2013 13:56 223/2013 Zarządzenie nr 223/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2013.
05.11.2013 13:52 222/2013 Zarządzenie nr 222/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2013 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej na rok 2013.
05.11.2013 13:47 221/2013 Zarządzenie nr 221/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2013 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok 2013
04.11.2013 12:04 220/2013 Zarządzenie nr 220/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2013 w zakresie dotacji
25.10.2013 11:02 219/2013 Zarządzenie nr 219/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 października 2013 r. w sprawie ustalenia czynszu najmu dla części nieruchomości położonej przy ul. Osiedlowej 14 w Ustroniu

poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 następna