Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.10.2013 10:51 218/2013 Zarządzenie nr 218/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 października 2013 r. w sprawie zaopiniowania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ustroń na 2014 rok
25.10.2013 10:47 217/2013 Zarządzenie nr 217/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 października 2013 r. w sprawie zmiany planu wydatków na rok 2013
25.10.2013 10:27 215/2013 Zarządzenie nr 215/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 października 2013 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej, zmiany budżetu miasta i zmiany planu finansowego na rok 2013
15.10.2013 12:12 214/2013 Zarządzenie nr 214/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Sląskiegoo nieodpłatne przekazanie nieruchomości oznaczonej numerem 609/9
15.10.2013 12:09 213/2013 Zarządzenie nr 213/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie nieruchomości oznaczonej numerem 1843/28
15.10.2013 12:03 211/2013 Zarządzenie nr 211/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 października 2013 r. w sprawie podania do Publicznej wiadomości informacji o możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko Strategii rozwoju miasta Ustroń do 2020 r.
15.10.2013 11:57 210/2013 Zarządzenie nr 210/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 października 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej
15.10.2013 11:54 209/2013 Zarządzenie nr 209/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli do zastępowania dyrektorów w ustrońskich placówkach oświatowych
15.10.2013 11:43 208/2013 Zarządzenie nr 208/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2013/2014
09.10.2013 09:15 207/2013 Zarządzenie nr 207/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2013

poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 następna