Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.11.2021 11:14 Zarządzenie Nr 17/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu
29.11.2021 11:11 Zarządzenie Nr 16/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie powołania szkolnego e-koordynatora działań w zakresie stosowania TIK oraz powołania nauczycielskich zespołów samokształceniowych w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu
26.11.2021 10:30 Zarządzenie nr 15/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu
16.11.2021 14:47 Zarządzenie Nr 14/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu
16.11.2021 14:45 Zarządzenie Nr 13/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie zawieszenia zajęć w Przedszkolu nr 6 w Ustroniu
16.11.2021 14:44 Zarządzenie Nr 12/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie organizacji realizacji zadań oświatowych Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
16.11.2021 14:41 Uchwała nr 14/21/22 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu na rok 2022
16.11.2021 14:39 Uchwała nr 13/21/22 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły
10.11.2021 11:26 Zarządzenie nr 380/2021 z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń projektu uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/415/2021 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury „Prażakówka” w Ustroniu
09.11.2021 12:55 Zarządzenie Nr 11/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu

1 2 3 4 5 6 następna