Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.06.2023 12:23 Zarządzenie Nr 8/2023 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu nauczycielskiego ds. opracowania planu pracy Przedszkola nr 6 w Ustroniu na rok szkolny 2023/2024
06.06.2023 12:19 Uchwała nr 31/22/23 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie wyboru Absolwenta Roku w roku szkolnym 2022/2023.
06.06.2023 12:18 Uchwała nr 30/22/23 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie wyboru Sportowców Roku w roku szkolnym 2022/2023.
06.06.2023 12:17 Uchwała nr 29/22/23 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie zaopiniowania propozycji Komisji Stypendialnej w sprawie ustalenia średniej ocen wymaganej do uzyskania stypendium za wyniki w nauce po drugim półroczu roku szkolnego 2022/2023.
06.06.2023 12:14 Uchwała nr 28/22/23 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie zaopiniowania zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, obowiązującego w roku szkolnym 2023/2024
06.06.2023 08:22 Zarządzenie Nr 7/2023 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku informacji lub podejrzenia dopuszczenia się przemocy przez nauczyciela wobec dziecka/ucznia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu
19.05.2023 14:22 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2022 r.
19.05.2023 14:21 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu za 2022 rok
19.05.2023 14:19 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2021 r.
19.05.2023 14:18 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu za 2021 rok

1 2 3 4 5 6 następna