Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.01.2021 11:05 Zarządzenie nr 3/2021 - ustalenie wysokości opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
07.01.2021 11:04 Zarządzenie nr 2/2021 - zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
07.01.2021 09:36 Zarządzenie nr 1/2021 - ustalenie planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu na rok 2021
23.12.2020 11:08 Uchwała nr 17/20/21 w sprawie ustalenia wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli na lata 2021-2024
23.12.2020 11:07 Uchwała nr 16/20/21 w sprawie wyrażenia opinii na temat podjęcia działalności w szkole przez organizatorów konkursów dla uczniów
23.12.2020 11:05 Uchwała nr 15/20/21 w sprawie zaopiniowania propozycji Komisji Stypendialnej w sprawie ustalenia średniej ocen wymaganej do uzyskania stypendium za wyniki w nauce po pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021
23.12.2020 11:03 Uchwała nr 14/20/21 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zastosowania par.57a ust.2-4 Statutu Szkoły
22.12.2020 12:56 Zarządzenie nr 40 - wprowadzenie Regulaminu kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
17.12.2020 11:22 Zarządzenie nr 39 - powołanie zespołu doradczo-opiniującego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
17.12.2020 11:21 Zarządzenie nr 38 - w sprawie sposobu oceniania zachowania w klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej w roku szkolnym 2020/2021

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna