Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.09.2022 09:31 Uchwała nr 34/21/22 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie zaopiniowania wprowadzenia innowacji pedagogicznej pt. "Mistrzowie klawiatury"
05.09.2022 09:26 Uchwała nr 33/21/22 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie zaopiniowania wprowadzenia innowacji pedagogicznej pt. "Kuchcikowo"
05.09.2022 09:21 Uchwała nr 32/21/22 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie zaopiniowania organizacji pracy Szkoły na rok szkolny 2022/2023 oraz propozycji dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023
05.09.2022 09:16 Uchwała nr 31/21/22 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie zaopiniowania programów nauczania na rok szkolny 2022/2023
05.09.2022 09:11 Uchwała nr 30/21/22 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli na lata 2022/2023-2026/2027
05.09.2022 09:08 Uchwała nr 29/21/22 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w Statucie Szkoły
05.09.2022 09:06 Uchwała nr 28/21/22 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i promocji ucznia w roku szkolnym 2021/2022
30.08.2022 13:03 Zarządzenie Nr 44/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu
26.08.2022 11:42 Uchwała nr 27/21/22 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego
25.08.2022 14:17 Zarządzenie Nr 43/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna