Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.12.2020 12:56 Zarządzenie nr 40 - wprowadzenie Regulaminu kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
17.12.2020 11:22 Zarządzenie nr 39 - powołanie zespołu doradczo-opiniującego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
17.12.2020 11:21 Zarządzenie nr 38 - w sprawie sposobu oceniania zachowania w klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej w roku szkolnym 2020/2021
11.12.2020 14:41 Zarządzenie nr 37 - ustalenie zasad przebywania osób na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
11.12.2020 12:05 Zarządzenie nr 36 - wprowadzenie norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony osobistej, ceny odzieży roboczej i sportowej oraz wysokości ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej i sportowej dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
10.12.2020 09:38 Zarządzenie 24-2020 ws. powołania komisji stypendialnej na rok szkolny 2020/2021
10.12.2020 09:30 Zarządzenie 23-2020 ws. wprowadzenia Regulaminu dziennika elektronicznego
10.12.2020 08:01 Zarządzenie nr 34 - zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
08.12.2020 14:13 Zarządzenie nr 35 - powołanie Komisji Stypendialnej na rok szkolny 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
08.12.2020 14:12 Zarządzenie nr 17 - wprowadzenie Zasad ewidencjonowania składników majątkowych w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna