Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.11.2013 12:38 UCHWAŁA NR XXXVII/396/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej na rok 2013
04.09.2013 15:18 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XVII/188/2012 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie Statutu Osiedla Ustroń Górny
04.09.2013 15:17 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XVII/190/2012 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie Statutu Osiedla Ustroń Dolny
04.09.2013 15:16 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XVII/189/2012 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie Statutu Osiedla Ustroń Centrum
04.09.2013 15:15 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XVII/187/2012 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie Statutu Osiedla Poniwiec
04.09.2013 15:10 XXXIV/376/2013 UCHWAŁA NR XXXIV/376/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
28.06.2013 16:01 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
28.06.2013 16:00 XXXIII/369/2013 UCHWAŁA NR XXXIII/369/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli
28.06.2013 16:00 XXXIII/364/2013 UCHWAŁA NR XXXIII/364/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
07.06.2013 11:30 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Ustroń

poprzednia 1 2 3 4 następna