Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.06.2013 11:29 XXXII/359/2013 UCHWAŁA NR XXXII/359/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ustroń udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
07.06.2013 11:28 XXXII/358/2013 UCHWAŁA NR XXXII/358/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 maja 2013 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
07.06.2013 11:26 XXXII/357/2013 UCHWAŁA NR XXXII/357/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
06.06.2013 15:24 XXXII/356/2013 UCHWAŁA NR XXXII/356/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń
06.06.2013 14:49 XXXII/355/2013 UCHWAŁA NR XXXII/355/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
02.05.2013 09:41 XXXI/353/2013 UCHWAŁA NR XXXI/353/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez miasto Ustroń
02.05.2013 09:40 XXXI/352/2013 UCHWAŁA NR XXXI/352/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 1 w Ustroniu
02.05.2013 09:31 XXXI/351/2013 UCHWAŁA NR XXXI/351/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustroniu
02.05.2013 09:29 XXXI/348/2013 UCHWAŁA NR XXXI/348/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
04.04.2013 14:11 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Ustroń na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności miasta

poprzednia 1 2 3 4 następna