Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.04.2013 14:10 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ustroń
04.04.2013 14:04 XXX/343/2013 UCHWAŁA NR XXX/343/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu
04.04.2013 14:03 XXX/337/2013 UCHWAŁA NR XXX/337/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
04.04.2013 14:02 UCHWAŁA NR XXX/336/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
05.02.2013 09:13 XXVIII/319/2013 UCHWAŁA NR XXVIII/319/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
05.02.2013 09:12 XXVIII/318/2013 UCHWAŁA NR XXVIII/318/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej

poprzednia 1 2 3 4