Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2013 13:11 XXXIX/430/2013 UCHWAŁA NR XXXIX/430/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2014 r.
31.12.2013 13:10 XXXIX/429/2013 UCHWAŁA NR XXXIX/429/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miasta Ustroń
31.12.2013 13:09 XXXIX/428/2013 UCHWAŁA NR XXXIX/428/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie skargi na Redaktora Naczelnego "Gazety Ustrońskiej"
31.12.2013 13:08 XXXIX/427/2013 UCHWAŁA NR XXXIX/427/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta Ustroń
31.12.2013 13:07 XXXIX/426/2013 UCHWAŁA NR XXXIX/426/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw lub najmu, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
31.12.2013 13:06 XXXIX/425/2013 UCHWAŁA NR XXXIX/425/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia strategii Miasta Ustroń na lata 2013 - 2020
31.12.2013 13:05 XXXIX/424/2013 UCHWAŁA NR XXXIX/424/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
31.12.2013 13:00 XXXIX/423/2013 UCHWAŁA NR XXXIX/423/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości i podatku rolnego w 2014 roku
31.12.2013 12:58 XXXIX/4220/2013 UCHWAŁA NR XXXIX/422/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
31.12.2013 12:45 XXXIX/421/2013 UCHWAŁA NR XXXIX/421/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013

1 2 3 4 5 6 następna