Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2013 12:43 XXXIX/420/2013 UCHWAŁA NR XXXIX/420/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2014 rok
31.12.2013 12:42 XXXIX/419/2013 UCHWAŁA NR XXXIX/419/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
17.12.2013 12:29 XXXVIII/407/2013 UCHWAŁA NR XXXVIII/407/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
10.12.2013 12:59 XXXVIII/418/2013 UCHWAŁA NR XXXVIII/418/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Ustroń
10.12.2013 12:58 XXXVIII/417/2013 UCHWAŁA NR XXXVIII/417/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia służebności na gruncie gminnym
10.12.2013 12:57 XXXVIII/416/2013 UCHWAŁA NR XXXVIII/416/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczania dotacji
10.12.2013 12:55 XXXVIII/415/2013 UCHWAŁA NR XXXVIII/415/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
09.12.2013 15:24 XXXVIII/414/2013 UCHWAŁA NR XXXVIII/414/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miasta Ustroń
09.12.2013 15:20 XXXVIII/413/2013 UCHWAŁA NR XXXVIII/413/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości i podatku rolnego w 2014 roku
09.12.2013 15:18 XXXVIII/412/2013 UCHWAŁA NR XXXVIII/412/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna