Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.12.2013 15:17 XXXVIII/411/2013 UCHWAŁA NR XXXVIII/411/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
09.12.2013 15:16 XXXVIII/410/2013 UCHWAŁA NR XXXVIII/410/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
09.12.2013 15:15 XXXVIII/409/2013 UCHWAŁA NR XXXVIII/409/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
09.12.2013 15:14 XXXVIII/408/2013 UCHWAŁA NR XXXVIII/408/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
09.12.2013 15:12 XXXVIII/406/2013 UCHWAŁA NR XXXVIII/406/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013
08.11.2013 08:33 XXXVII/405/2013 UCHWAŁA NR XXXVII/405/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Ustroniu na 2014 r.
08.11.2013 08:28 XXXVII/404/2013 UCHWAŁA NR XXXVII/404/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 października 2013 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
08.11.2013 08:26 XXXVII/403/2013 UCHWAŁA NR XXXVII/403/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 października 2013 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Ustroń uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat
08.11.2013 08:25 XXXVII/402/2013 UCHWAŁA NR XXXVII/402/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie nieruchomości oznaczonej numerem 1843/28
08.11.2013 08:23 XXXVII/401/2013 UCHWAŁA NR XXXVII/401/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie nieruchomości oznaczonej numerem 609/9

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna