Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.11.2013 08:22 XXXVII/400/2013 UCHWAŁA NR XXXVII/400/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie nieruchomości oznaczonej numerem 3461/8
08.11.2013 08:21 XXXVII/399/2013 UCHWAŁA NR XXXVII/399/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny własności nieruchomości położonej w Ustroniu
08.11.2013 08:20 XXXVII/398/2013 UCHWAŁA NR XXXVII/398/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej na rok 2014
08.11.2013 08:18 XXXVII/397/2013 UCHWAŁA NR XXXVII/397/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
08.11.2013 08:17 XXXVII/396/2013 UCHWAŁA NR XXXVII/396/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej na rok 2013
08.11.2013 08:12 XXXVII/395/2013 UCHWAŁA NR XXXVII/395/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
08.11.2013 08:08 XXXVII/394/2013 UCHWAŁA NR XXXVII/394/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013
02.10.2013 12:53 XXXV/393/2013 UCHWAŁA NR XXXV/393/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przyznania Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej 2013
02.10.2013 12:52 XXXV/392/2013 UCHWAŁA NR XXXV/392/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 września 2013 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Ustroń uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat
02.10.2013 12:51 XXXV/391/2013 UCHWAŁA NR XXXV/391/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 września 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna