Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.10.2013 12:49 XXXV/390/2013 UCHWAŁA NR XXXV/390/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 września 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej i ustanowienia służebności na gruncie gminnym
02.10.2013 12:40 XXXV/389/2013 UCHWAŁA NR XXXV/389/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
02.10.2013 12:37 XXXV/388/2013 UCHWAŁA NR XXXV/388/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013
04.09.2013 15:08 XXXIV/387/2013 UCHWAŁA NR XXXIV/387/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia Miasta Ustroń do projektu z POKL
04.09.2013 15:07 XXXIV/386/2013 UCHWAŁA NR XXXIV/386/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XVII/190/2012 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie Statutu Osiedla Ustroń Dolny
04.09.2013 15:05 XXXIV/385/2013 UCHWAŁA NR XXXIV/385/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XVII/189/2012 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie Statutu Osiedla Ustroń Centrum
04.09.2013 14:18 XXXIV/384/2013 UCHWAŁA NR XXXIV/384/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XVII/188/2012 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie Statutu Osiedla Ustroń Górny
04.09.2013 13:41 XXXIV/383/2013 UCHWAŁA NR XXXIV/383/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XVII/187/2012 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie Statutu Osiedla Poniwiec
04.09.2013 13:39 XXXIV/382/2013 UCHWAŁA NR XXXIV/382/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Uzdrowiskowej oraz określenia przedmiotu jej działania
04.09.2013 13:37 XXXIV/381/2013 UCHWAŁA NR XXXIV/381/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie odwołania członka oraz powołania członka stałej Komisji Uzdrowiskowej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna