Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.09.2013 13:36 XXXIV/380/2013 UCHWAŁA NR XXXIV/380/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania wyróżnienia „Za zasługi dla Miasta Ustronia” zasłużonym członkom Estrady Ludowej „Czantoria” w związku z jubileuszem 25. lecia działalności artystycznej
04.09.2013 13:35 XXXIV/379/2013 UCHWAŁA NR XXXIV/379/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania wyróżnienia „Za zasługi dla Miasta Ustronia” zasłużonym mieszkańcom Ustronia
04.09.2013 13:33 XXXIV/378/2013 UCHWAŁA NR XXXIV/378/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny
04.09.2013 13:25 XXXIV/377/2013 UCHWAŁA NR XXXIV/377/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współdziałaniu z Miastem Bielsko - Biała
04.09.2013 13:20 XXXIV/376/2013 UCHWAŁA NR XXXIV/376/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
04.09.2013 13:18 XXXIV/375/2013 UCHWAŁA NR XXXIV/375/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
04.09.2013 13:15 XXXIV/374/2013 UCHWAŁA NR XXXIV/374/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013
28.06.2013 15:58 XXXIII/373/2013 UCHWAŁA NR XXXIII/373/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie skargi na Redaktora Naczelnego „Gazety Ustrońskiej”
28.06.2013 15:57 XXXIII/372/2013 UCHWAŁA NR XXXIII/372/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2013 r.
28.06.2013 15:56 XXXIII/371/2013 UCHWAŁA NR XXXIII/371/2013 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ustronia profesorowi Ryszardowi Demelowi

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna