Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.08.2014 10:30 ZP.271.3.72.2014 72 Dostawa i montaż wiat przystankowych w ramach zadania „Zakup wiat przystankowych”
06.08.2014 10:24 ZP.271.3.71.2014 71 Dostawa i ustawienie betonowych koszy na śmieci, koszy ulicznych, stojaków na rowery i palisady drewnianej wraz z utwardzeniem terenu i okorowaniem zagajnika rosarium w ramach zadania pn. „Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji”
06.08.2014 10:18 ZP.271.3.70.2014 70 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Owocowa
25.07.2014 09:04 ZP.271.3.69.2014 69 Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Ustronia do oświatowych placówek specjalnych poza Ustroniem, i z powrotem do miejsca zamieszkania w ramach zadania: „Dowożenie uczniów do szkół”
24.07.2014 13:26 JOPO / K / 02 / 2014 JOPO 02 Zakup wyposażenia klas lekcyjnych dla jednostek szkolnych Miasta Ustroń
23.07.2014 12:56 ZP.271.3.68.2014 68 Remont nawierzchni ul. Grzybowej, Palenicy, Brzozowej w Ustroniu
23.07.2014 11:49 ZP.271.3.67.2014 67 Wykonanie projektu budowy nowej kładki dla pieszych na potoku Jaszowiec naprzeciwko Baru Jaszowiec w ramach zadania „Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji”
23.07.2014 11:44 ZP.271.3.66.2014 66 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Gałczyńskiego, Kasprowicza i Staffa w Ustroniu oraz projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej wykonanie przyłącza budynku przy ul. Gałczyńskiego 13 w ramach zadań: 1.„Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Gałczyńskiego, Kasprowicza i Staffa” 2.„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w mieście”
17.07.2014 13:34 ZP.271.3.65.2014 65 Przebudowa instalacji grzewczej oraz kotłowni w budynku OSP Polana w ramach zadania: „Wymiana instalacji c.o. w budynku OSP Polana”
16.07.2014 10:35 ZP.271.3.64.2014 64 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pod Skarpą

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna