Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.07.2014 10:32 ZP.271.3.63.2014 63 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kochanowskiego
16.07.2014 10:26 ZP.271.3.62.2014 62 Nasadzenia drzew, krzewów, roślin jednorocznych, roślin wieloletnich i bylin na terenie Miasta Ustroń oraz ich utrzymanie przez cały sezon wegetacyjny
15.07.2014 10:38 ZP.271.3.61.2014 61 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Dworcowej w ramach zadania: „Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa”
14.07.2014 11:43 ZP.271.3.60.2014 60 Odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych i gminnych na terenie Miasta Ustroń
14.07.2014 10:55 ZP.271.3.59.2014 59 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Gałczyńskiego, Kasprowicza i Staffa w Ustroniu oraz projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej wykonanie przyłącza budynku przy ul. Gałczyńskiego 13 w ramach zadań: 1. „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Gałczyńskiego, Kasprowicza i Staffa” 2. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w mieście”
14.07.2014 08:18 SP1 / K / 01 / 2014 SP1 01 Remont terenu sąsiadującego z boiskiem sportowym przy SP-1 w Ustroniu
11.07.2014 13:36 SP2 / K / 01 / 2014 SP2 01 Remont widowni i chodników oraz oświetlenia wokół boiska szkolnego przy SP-2 w Ustroniu
10.07.2014 15:01 ZP.271.3.58.2014 58 Zakup samochodu dostawczego dla ekipy remontowej Urzędu Miasta Ustroń
10.07.2014 10:35 ZP.271.3.57.2014 57 Roboty remontowe wraz ze zmianą stałej organizacji ruchu ul. Kreta w Ustroniu
09.07.2014 10:40 ZP.271.3.56.2014 56 Zakup koszy ulicznych na potrzeby Miasta Ustroń

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna