Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.07.2014 13:48 ZP.271.3.55.2014 55 Dostawa i montaż sprzętu wraz z oprogramowaniem w ramach zadania „Zakup sprzętu komputerowego dla UM”
08.07.2014 10:30 ZP.271.3.54.2014 54 Zakup i dostawa sprzętu i umundurowania strażackiego dla jednostek OSP Miasta Ustroń
08.07.2014 07:59 ZP.271.3.53.2014 53 Remont chodnika dla pieszych ul. M. Konopnickiej w Ustroniu
01.07.2014 14:28 ZP.271.3.52.2014 52 Remont istniejących ścieżek parkowych - Aleja pomiędzy wejściem głównym do Parku Kuracyjnego, a ul. Słoneczną w ramach zadania pn.: „Wykonanie remontu istniejących ścieżek parkowych”
20.06.2014 13:31 ZP.271.3.51.2014 51 Remont istniejących ścieżek parkowych - Aleja pomiędzy wejściem głównym do Parku Kuracyjnego, a ul. Słoneczną w ramach zadania pn.: „Wykonanie remontu istniejących ścieżek parkowych”
17.06.2014 11:00 ZP.271.3.50.2014 50 Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Bernadka w Ustroniu w ramach zadań: 1. „Budowa kanalizacji sanitarnej i kolektora tłocznego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka” 2. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ulicy Bernadka”
17.06.2014 10:55 ZP.271.3.49.2014 49 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy uzdrowiskowej „A” Miasta Ustroń
12.06.2014 13:28 ŻM / K / 01 / 2014 ŻM 01 Remont łazienki w budynku Żłobka Miejskiego w Ustroniu
10.06.2014 12:43 ZP.271.3.48.2014 48 Zakup, dostawa i ustawienie betonowych koszy ulicznych oraz donic kwiatowych
09.06.2014 14:45 ZP.271.3.47.2014 47 Wykonanie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Armii Krajowej w Ustroniu w ramach zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w mieście”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna