Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.01.2015 09:37 312/2014 Zarządzenie nr 312/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany palnu finansowego na rok 2014
12.01.2015 09:35 311/2014 Zarządzenie nr 311/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego placówki oświatowej na rok szkolny 2014/2015
12.01.2015 09:31 310/2014 Zarządzenie nr 310/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie podziału środków w ramach I edycji konkursu na realizację zadań publicznych
12.01.2015 09:27 309/2014 Zarządzenie nr 309/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyborów uzupełniających Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nierodzim
12.01.2015 09:23 308/2014 Zarządzenie nr 308/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2014 w zakresie dotacji
31.12.2014 08:38 307/2014 Zarządzenie nr 307/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strfey uzdrowiskowej "A" miasta Ustroń (zbieranie wniosków od 7 sierpnia 2014 r. do 29 sierpnia 2014 r.)
31.12.2014 08:35 306/2014 Zarządzenie nr 306/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności na gruncie gminnym
31.12.2014 08:32 305/2014 Zarządzenie nr 305/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
31.12.2014 08:30 304/2014 Zarządzenie nr 304/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2014/2015
31.12.2014 08:27 303/2014 Zarządzenie nr 303/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości stałej zaliczki na wydatki bieżące dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w Ustroniu

1 2 3 4 5 6 następna