Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.10.2014 08:47 222/2014 Zarządzenie nr 222/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 września 2014 r. w sprawie udziału w powiatowym, dwuszczeblowym ćwiczeniu obronnym pk. "Iskra 2014" w dniu 6 października 2014 r.
08.10.2014 08:44 221/2014 Zarządzenie nr 221/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 września 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej
08.10.2014 08:40 220/2014 Zarządzenie nr 220/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zaopiniowania aneksu do rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 2014/2015
08.10.2014 08:37 219/2014 Zarządzenie nr 219/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczących uchwalenia Statutu Miasta Ustroń
26.09.2014 08:42 218/2014 Zarządzenie nr 218/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu "Kolei Linowej Czantoria" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ustroniu
23.09.2014 10:47 217/2014 Zarządzenie nr 217/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sparwie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu "Kolei Linowej Czantoria" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ustroniu
23.09.2014 10:43 216/2014 Zarządzenie nr 216/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 września 2014 r. w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
23.09.2014 10:38 215/2014 Zarządzenie nr 215/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie "Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015"
23.09.2014 10:31 214/2014 Zarządzenie nr 214/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 września 2014 r. w sprawie przyznania Srebnej Cieszynianki - Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej 2014
23.09.2014 10:28 213/2014 Zarządzenie nr 213/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie miasta Ustroń w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

poprzednia 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następna