Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.09.2014 08:55 192/2014 Zarządzenie nr 192/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie nieruchomości oznaczonej numerem 2789/11
04.09.2014 08:52 191/2014 Zarządzenie nr 191/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w gminnych zasobach mieszkaniowych
26.08.2014 10:21 190/2014 Zarządzenie nr 190/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
26.08.2014 10:20 189/2014 Zarządzenie nr 189/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej
26.08.2014 10:15 188/2014 Zarządzenie nr 188/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
26.08.2014 10:12 187/2014 Zarządzenie nr 187/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014
26.08.2014 10:08 186/2014 Zarządzenie nr 186/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej na rok 2014
26.08.2014 10:04 185/2014 Zarządzenie nr 185/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2014
26.08.2014 10:00 184/2014 Zarządzenie nr 184/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok 2014
21.08.2014 11:26 183/2014 Zarządzenie nr 183/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ustroń na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018-2021

poprzednia 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 następna