Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.08.2014 11:17 182/2014 Zarządzenie nr 182/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2014 w zakresie dotacji
14.08.2014 08:36 181/2014 Zarządzenie nr 181/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Ustroń
14.08.2014 08:33 180/2014 Zarządzenie nr 180/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie terminu składania wniosków dotyczących pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych na rok szkolny 2014/2015
08.08.2014 12:42 179/2014 Zarządzenie nr 179/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości zwrotu poniesionych kosztów budowy sieci kanalizacji sanitarnej
08.08.2014 12:40 178/2014 Zarządzenie nr 178/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie uchylenia "Regulaminu kontroli zarządczej"
08.08.2014 12:36 177/2014 Zarządzenie nr 177/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 roku
08.08.2014 12:32 176/2014 Zarządzenie nr 176/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ustroń za pierwsze półrocze 2014 roku
08.08.2014 12:28 175/2014 Zarządzenie nr 175/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ustroń za pierwsze półrocze 2014 roku
06.08.2014 13:43 174/2014 Zarządzenie nr 174/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Uzdrowiskowej oraz określenia przedmiotu jej działania
06.08.2014 13:41 173/2014 Zarządzenie nr 173/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie aktualizacji wzorów podpisu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, funkcjonalno - rachunkowej, zatwierdzania dokumentów finansowych oraz innych dokumentów

poprzednia 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 następna