Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.08.2014 13:36 172/2014 Zarządzenie nr 172/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ustroń
25.07.2014 12:35 171/2014 Zarządzenie nr 171/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie ustalenia stawek miesięcznego ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz za używanie własnej odzieży roboczej dla pracowników Urzędu Miasta Ustroń
25.07.2014 12:28 170/2014 Zarządzenie nr 170/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie: wyposażenia pracowników Urzędu Miasta Ustroń w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej
25.07.2014 12:23 169/2014 Zarządzenie nr 169/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie zaopiniowania "Propozycji planu Aglomeracji Ustroń"
25.07.2014 12:21 168/2014 Zarządzenie nr 168/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Ustroń
25.07.2014 12:16 167/2014 Zarządzenie nr 167/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2014
25.07.2014 12:12 166/2014 Zarządzenie nr 166/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok 2014
25.07.2014 11:59 165/2014 Zarządzenie nr 165/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2014 w zakresie dotacji
17.07.2014 14:42 164/2014 Zarządzenie nr 164/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń
17.07.2014 14:39 163/2014 Zarządzenie nr 163/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli do zastępowania dyrektorów w ustrońskich placówkach oświatowych

poprzednia 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna