Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.12.2014 11:17 291/2014 Zarządzenie nr 291/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
11.12.2014 11:15 290/2014 Zarządzenie nr 290/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego placówki oświatowej na rok szkolny 2014/2015
11.12.2014 11:13 289/2014 Zarządzenie nr 289/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta Ustroń
11.12.2014 11:12 288/2014 Zarządzenie nr 288/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia Miasta Ustroń do projektu pn. "Nauka - drogą do sukcesu" w ramach POKL
11.12.2014 11:10 287/2014 Zarządzenie nr 287/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia Miasta Ustroń do projektu pn. "Odkryj w sobie geniusz@" w ramach POKL
11.12.2014 11:06 286/2014 Zarządzenie nr 286/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2014
11.12.2014 11:04 285/2014 Zarządzenie nr 285/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości pogotowia kasowego na rok 2015
11.12.2014 11:01 284/2014 Zarządzenie nr 284/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów znajdujących się w ewidencji prowadzonej przez Urząd Miasta Ustroń
11.12.2014 10:58 283/2014 Zarządzenie nr 283/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
11.12.2014 10:56 282/2014 Zarządzenie nr 282/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna