Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.12.2014 10:53 281/2014 Zarządzenie nr 281/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok 2014
11.12.2014 10:49 280/2014 Zarządzenie nr 280/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2014 w zakresie dotacji
04.12.2014 09:18 279/2014 Zarządzenie nr 279/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego placóki oświatowej na rok szkolny 2014/2015
04.12.2014 09:15 278/2014 Zarządzenie nr 278/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert o dotację na realizację zadania publicznego
04.12.2014 09:11 277/2014 Zarządzenie nr 277/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie sprawdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta Ustroń w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.
04.12.2014 09:09 276/2014 Zarządzenie nr 276/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia czynszu najmu dla wynajmowanych na część magazynową pomieszczeń w budynku przy ul. Akacjowej w Ustroniu, pgr nr 2043/68
27.11.2014 09:52 275/2014 Zarządzenie nr 275/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie powołania składu komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
27.11.2014 09:48 274/2014 Zarządzenie nr 274/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia I edycji otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych w zakresie objętym uchwałą nr L/544/2014 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 października 2014 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
27.11.2014 09:43 273/2014 Zarządzenie nr 273/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego placówki oświatowej na rok szkolny 2014/2015
27.11.2014 09:37 272/2014 Zarządzenie nr 272/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Funkcjonowania Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego w Mieście Ustroń

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna