Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.12.2014 15:27 II/16/2014 UCHWAŁA NR II/16/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia Miasta Ustroń do projektu pn. "Odkryj w sobie geniusz@" w ramach POKL
29.12.2014 15:24 II/15/2014 UCHWAŁA NR II/15/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia Miasta Ustroń do projektu pn. "Nauka - drogą do sukcesu" w ramach POKL
29.12.2014 14:51 II/14/2014 UCHWAŁA NR II/14/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta Ustroń
29.12.2014 14:50 II/13/2014 UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
29.12.2014 14:49 II/12/2014 UCHWAŁA NR II/12/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
29.12.2014 14:48 II/11/2014 UCHWAŁA NR II/11/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
29.12.2014 14:43 II/10/2014 UCHWAŁA NR II/10/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014
29.12.2014 14:39 II/9/2014 UCHWAŁA NR II/9/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2015 rok
29.12.2014 14:38 II/8/2014 UCHWAŁA NR II/8/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
08.12.2014 10:17 I/7/2014 UCHWAŁA NR I/7/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Ustroń

1 2 3 4 5 6 następna