Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.05.2014 15:20 XLIII/474/2014 UCHWAŁA NR XLIII/474/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie poparcia projektu Uchwały Sejmowej w sprawie ustanowienia Roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły
09.05.2014 15:19 XLIII/473/2014 UCHWAŁA NR XLIII/473/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia Miasta Ustroń do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”
09.05.2014 15:18 XLIII/472/2014 UCHWAŁA NR XLIII/472/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu aglomeracji "USTROŃ"
09.05.2014 15:17 XLIII/471/2014 UCHWAŁA NR XLIII/471/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności na gruncie gminnym
09.05.2014 15:16 XLIII/470/2014 UCHWAŁA NR XLIII/470/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny
09.05.2014 15:15 XLIII/469/2014 UCHWAŁA NR XLIII/469/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
09.05.2014 15:14 XLIII/468/2014 UCHWAŁA NR XLIII/468/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
09.05.2014 15:08 XLIII/467/2014 UCHWAŁA NR XLIII/467/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014
09.05.2014 15:07 XLIII/466/2014 UCHWAŁA NR XLIII/466/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Ustroń za 2013 rok
09.05.2014 15:06 XLIII/465/2014 UCHWAŁA NR XLIII/465/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ustroń wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013

poprzednia 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 następna