Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.04.2014 13:47 XLII/464/2014 UCHWAŁA NR XLII/464/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
08.04.2014 13:46 XLII/463/2014 UCHWAŁA NR XLII/463/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Ustroń w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
08.04.2014 13:45 XLII/462/2014 UCHWAŁA NR XLII/462/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ustroń w 2014 r.”
08.04.2014 13:44 XLII/461/2014 UCHWAŁA NR XLII/461/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Polityki Zdrowotnej i Zabezpieczenia Potrzeb Zdrowotnych dla Miasta Ustroń na lata 2014 - 2020
08.04.2014 13:43 XLII/460/2014 UCHWAŁA NR XLII/460/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
08.04.2014 13:42 XLII/459/2014 UCHWAŁA NR XLII/459/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury p.n. Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego w Ustroniu
08.04.2014 13:41 XLII/458/2014 UCHWAŁA NR XLII/458/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury p.n. Miejski Dom Kultury „Prażakówka" w Ustroniu
08.04.2014 13:40 XLII/457/2014 UCHWAŁA NR XLII/457/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury p.n. Miejska Biblioteka Publiczna im J. Wantuły w Ustroniu
08.04.2014 13:38 XLII/456/2014 UCHWAŁA NR XLII/456/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
08.04.2014 13:37 NR XLII/455/2014 UCHWAŁA NR XLII/455/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu

poprzednia 6 7 8 9 10 11 12 13 14 następna