Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.04.2014 13:36 XLII/454/2014 UCHWAŁA NR XLII/454/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
08.04.2014 13:35 XLII/453/2014 UCHWAŁA NR XLII/453/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bielsko-Białej na realizację zadania – prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
08.04.2014 13:26 XLII/452/2014 UCHWAŁA NR XLII/452/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego
08.04.2014 12:57 XLII/451/2014 UCHWAŁA NR XLII/451/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
08.04.2014 12:53 XLII/450/2014 UCHWAŁA NR XLII/450/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014
08.04.2014 12:29 XLII/449/2014 UCHWAŁA NR XLII/449/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń
08.04.2014 12:28 XLII/448/2014 UCHWAŁA NR XLII/448/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zarejestrowanie znaku towarowego zawierającego nazwę miasta Ustroń
28.02.2014 15:26 XLI/447/2014 UCHWAŁA NR XLI/447/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta Ustroń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
28.02.2014 15:25 XLI/446/2014 UCHWAŁA NR XLI/446/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Hermanice
28.02.2014 15:24 XLI/445/2014 UCHWAŁA NR XLI/445/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Zdrowotnego pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku do 3 lat zamieszkałych na terenie Miasta Ustroń będących pod opieką Miejskiego Żłobka w Ustroniu” na lata 2014 - 2018

poprzednia 7 8 9 10 11 12 13 14 następna