Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.02.2014 15:22 XLI/444/2014 UCHWAŁA NR XLI/444/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
28.02.2014 15:21 XLI/443/2014 UCHWAŁA NR XLI/443/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw lub najmu, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
28.02.2014 15:20 XLI/442/2014 UCHWAŁA NR XLI/442/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu
28.02.2014 15:19 XLI/441/2014 UCHWAŁA NR XLI/441/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia zadania od Powiatu Cieszyńskiego dotyczacego drogi powiatowej nr 2607 S ul. Cieszyńskiej
28.02.2014 15:18 XLI/440/2014 UCHWAŁA NR XLI/440/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia zadania od Powiatu Cieszyńskiego dotyczącego drogi powiatowej nr 2655 S ul. Furmańskiej
28.02.2014 15:17 XLI/439/2014 UCHWAŁA NR XLI/439/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
28.02.2014 15:16 XLI/438/2014 UCHWAŁA NR XLI/438/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia zadania od Powiatu Cieszyńskiego dotyczacego drogi powiatowej nr 2656 S ul. Partyzantów
28.02.2014 15:15 XLI/437/2014 UCHWAŁA NR XLI/437/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
06.02.2014 09:12 XL/436/2014 UCHWAŁA NR XL/436/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - drzewa z gatunku Buk pospolity (Fagus sylvatica) rosnącego na terenie Miasta Ustroń
06.02.2014 09:11 XL/435/2014 UCHWAŁA NR XL/435/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna nieruchomości

poprzednia 8 9 10 11 12 13 14 następna