Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.12.2014 10:11 I/6/2014 UCHWAŁA NR I/6/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie złożenia ślubowania przez Burmistrza Miasta Ustroń
08.12.2014 10:09 I/5/2014 UCHWAŁA NR I/5/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących i członków stałych komisji Rady Miasta Ustroń
08.12.2014 10:08 I/4/2014 UCHWAŁA NR I/4/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta i określenia zakresu ich działania
08.12.2014 10:06 I/3/2014 UCHWAŁA NR I/3/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz wyboru Przewodniczącego i członków tej Komisji
08.12.2014 09:48 I/2/2014 UCHWAŁA NR I/2/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ustroń
08.12.2014 09:45 I/1/2014 UCHWAŁA NR I/1/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Ustroń
06.11.2014 13:25 L/548/2014 UCHWAŁA NR L/548/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ustroń
06.11.2014 13:24 L/547/2014 UCHWAŁA NR L/547/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
06.11.2014 13:23 L/546/2014 UCHWAŁA NR L/546/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
06.11.2014 13:22 L/545/2014 UCHWAŁA NR L/545/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Ustroniu na 2015 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna