Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.09.2014 15:52 XLVIII/514/2014 UCHWAŁA NR XLVIII/514/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
05.09.2014 15:51 XLVIII/513/2014 UCHWAŁA NR XLVIII/513/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
05.09.2014 15:50 XLVIII/512/2014 UCHWAŁA NR XLVIII/512/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów w opłacie targowej
05.09.2014 15:49 XLVIII/511/2014 UCHWAŁA NR XLVIII/511/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
05.09.2014 15:23 XLVIII/510/2014 UCHWAŁA NR XLVIII/510/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
05.09.2014 15:21 XLVIII/509/2014 UCHWAŁA NR XLVIII/509/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014
25.07.2014 15:16 XLVII/508/2014 UCHWAŁA NR XLVII/508/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej wraz z odpowiedzią na skargę
25.07.2014 15:15 XLVII/507/2014 UCHWAŁA NR XLVII/507/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego
25.07.2014 15:14 UCHWAŁA NR XLVII/506/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego
25.07.2014 15:06 XLVII/505/2014 UCHWAŁA NR XLVII/505/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 23 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna