Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.07.2014 14:59 XLVI/504/2014 UCHWAŁA NR XLVI/504/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w uchwale Nr XLII/449/2014 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 marca 2014 r.
03.07.2014 14:58 XLVI/503/2014 UCHWAŁA NR XLVI/503/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na okres od lipca do października 2014 r.
03.07.2014 14:56 XLVI/502/2014 UCHWAŁA NR XLVI/502/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli
03.07.2014 14:55 XLVI/501/2014 UCHWAŁA NR XLVI/501/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego „Kamieniołom Skalica” zlokalizowanego na terenie Miasta Ustroń
03.07.2014 14:54 XLVI/500/2014 UCHWAŁA NR XLVI/500/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Ustroń na lata 2014 – 2020
03.07.2014 14:53 XLVI/499/2014 UCHWAŁA NR XLVI/499/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta Ustroń na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
03.07.2014 14:51 NR XLVI/498/2014 UCHWAŁA NR XLVI/498/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności na gruncie gminnym
03.07.2014 14:12 XLVI/497/2014 UCHWAŁA NR XLVI/497/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności na gruncie gminnym
03.07.2014 14:11 XLVI/496/2014 UCHWAŁA NR XLVI/496/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
03.07.2014 14:10 XLVI/495/2014 UCHWAŁA NR XLVI/495/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna