Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.07.2014 14:09 XLVI/494/2014 UCHWAŁA NR XLVI/494/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
03.07.2014 14:08 XLVI/493/2014 UCHWAŁA NR XLVI/493/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
03.07.2014 14:07 XLVI/492/2014 UCHWAŁA NR XLVI/492/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola których organem prowadzącym jest Miasto Ustroń
03.07.2014 14:06 XLVI/491/2014 UCHWAŁA NR XLVI/491/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
03.07.2014 14:04 UCHWAŁA NR XLVI/490/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
03.07.2014 14:02 XLVI/489/2014 UCHWAŁA NR XLVI/489/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
03.07.2014 13:56 XLVI/488/2014 UCHWAŁA NR XLVI/488/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014
03.06.2014 11:03 XLV/487/2014 UCHWAŁA NR XLV/487/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie poparcia stanowiska regionalnych organizacji samorządowych – sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw (projekt z 30 sierpnia 2013 r. – druk sejmowy nr 1699)
03.06.2014 11:02 XLV/486/2014 UCHWAŁA NR XLV/486/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze strefy sportu i rekreacji w Parku Kościuszki w Ustroniu
03.06.2014 11:01 XLV/485/2014 UCHWAŁA NR XLV/485/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wybiegów dla psów należących do Miasta Ustroń

poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 następna