Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.06.2014 10:10 XLV/484/2014 UCHWAŁA NR XLV/484/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń
03.06.2014 10:08 XLV/483/2014 UCHWAŁA NR XLV/483/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności na gruncie gminnym
03.06.2014 10:07 XLV/482/2014 UCHWAŁA NR XLV/482/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
03.06.2014 10:06 XLV/481/2014 UCHWAŁA NR XLV/481/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
03.06.2014 10:04 XLV/480/2014 UCHWAŁA NR XLV/480/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014
28.05.2014 15:20 UCHWAŁA NR XLIV/479/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w uchwale Nr XLII/449/2014 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 marca 2014 r.
28.05.2014 15:19 XLIV/478/2014 UCHWAŁA NR XLIV/478/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana Czesława Michalak wraz z odpowiedzią na skargę
09.05.2014 15:22 XLIII/477/2014 UCHWAŁA NR XLIII/477/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących i członków stałych komisji Rady Miasta Ustroń
09.05.2014 15:21 XLIII/476/2014 UCHWAŁA NR XLIII/476/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w uchwale Nr XLII/449/2014 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 marca 2014 r.
09.05.2014 15:21 XLIII/475/2014 UCHWAŁA NR XLIII/475/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w uchwale Nr XII/126/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 października 2011 r.

poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 następna