Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.11.2014 09:09 L/548/2014 UCHWAŁA NR L/548/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ustroń
10.11.2014 09:08 L/547/2014 UCHWAŁA NR L/547/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
10.11.2014 09:07 L/546/201 UCHWAŁA NR L/546/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
10.11.2014 09:05 L/540/2014 UCHWAŁA NR L/540/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Ustroń
10.11.2014 09:03 L/539/2014 UCHWAŁA NR L/539/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
10.11.2014 09:02 L/538/2014 UCHWAŁA NR L/538/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
10.11.2014 09:00 L/537/2014 UCHWAŁA NR L/537/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego w 2015 roku
10.11.2014 08:59 L/536/2014 UCHWAŁA NR L/536/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2015 roku
06.11.2014 13:31 L/535/2014 UCHWAŁA NR L/535/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
06.11.2014 13:30 L/534/2014 UCHWAŁA NR L/534/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej

1 2 3 4 następna