Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.10.2014 12:30 UCHWAŁA NR XLIX/531/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie miasta Ustroń w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
03.10.2014 12:26 XLIX/526/2014 UCHWAŁA NR XLIX/526/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej na rok 2015
03.10.2014 12:25 XLIX/525/2014 UCHWAŁA NR XLIX/525/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości i podatku rolnego w 2015 roku
03.10.2014 12:24 XLIX/524/2014 UCHWAŁA NR XLIX/524/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
03.10.2014 12:23 XLIX/523/2014 UCHWAŁA NR XLIX/523/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
05.09.2014 16:06 XLVIII/519/2014 UCHWAŁA NR XLVIII/519/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Ustroń
05.09.2014 16:05 XLVIII/518/2014 UCHWAŁA NR XLVIII/518/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego w Ustroniu
05.09.2014 16:04 XLVIII/517/2014 UCHWAŁA NR XLVIII/517/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ustroń na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021
05.09.2014 16:03 XLVIII/516/2014 UCHWAŁA NR XLVIII/516/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
05.09.2014 16:02 XLVIII/512/2014 UCHWAŁA NR XLVIII/512/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów w opłacie targowej

poprzednia 1 2 3 4 następna