Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.09.2014 16:01 XLVIII/511/2014 UCHWAŁA NR XLVIII/511/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
04.08.2014 11:06 XLVII/505/2014 UCHWAŁA NR XLVII/505/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 23 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń
04.08.2014 11:04 XLVI/501/2014 UCHWAŁA NR XLVI/501/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego „Kamieniołom Skalica” zlokalizowanego na terenie Miasta Ustroń
04.08.2014 11:03 XLVI/500/2014 UCHWAŁA NR XLVI/500/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Ustroń na lata 2014 – 2020
04.08.2014 11:01 XLVI/492/2014 UCHWAŁA NR XLVI/492/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola których organem prowadzącym jest Miasto Ustroń
04.08.2014 10:59 XLVI/490/2014 UCHWAŁA NR XLVI/490/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
03.06.2014 13:18 XLV/486/2014 UCHWAŁA NR XLV/486/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze strefy sportu i rekreacji w Parku Kościuszki w Ustroniu
03.06.2014 13:17 XLV/485/2014 UCHWAŁA NR XLV/485/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wybiegów dla psów należących do Miasta Ustroń
03.06.2014 13:14 XLV/484/2014 UCHWAŁA NR XLV/484/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń
03.06.2014 13:13 XLV/482/2014 UCHWAŁA NR XLV/482/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej

poprzednia 1 2 3 4 następna