Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.05.2021 13:46 Zarządzenie nr 15/2021 - organizacja realizacji zadań oświatowych Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
13.05.2021 13:06 Zarządzenie nr 14/2021 - wprowadzenie procedury bezpieczeństwa podczas Egzaminu Ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu w związku z wystąpieniem wirusa Sars-CoV-2
06.05.2021 12:20 Uchwała nr 24/20/21 w sprawie zmian w Regulaminie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
06.05.2021 12:18 Zarządzenie nr 13/2021 - powołanie i funkcjonowanie zespołu ds. HACCP w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu
06.05.2021 12:16 Zarządzenie nr 12/2021 - wprowadzenie procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu w związku z wystąpieniem wirusa Sars-CoV-2
06.05.2021 12:15 Zarządzenie nr 11/2021 - organizacja realizacji zadań oświatowych Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
04.05.2021 10:40 Zarządzenie 10-2021 ws. funkcjonowania szkoły od 4 maja 2021 r.
22.04.2021 13:17 Uchwała 8/2020/2021 ws. zaopiniowania arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022
22.04.2021 13:15 Uchwała 7/2020/2021 ws. projektu utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2
06.04.2021 10:19 Statut Szkoły - tekst ujednolicony

1 2 3 4 5 6 następna