Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.08.2022 14:49 Zarządzenie Nr 40/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie monitorowania poziomu zanieczyszczenia powietrza i postępowania w przypadku wyjść grupowych poza teren budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu
17.08.2022 14:46 Zarządzenie Nr 39/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku informacji lub podejrzenia dopuszczania się przemocy przez nauczyciela wobec dziecka/ucznia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu
17.08.2022 14:44 Zarządzenie Nr 38/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu materiałów niezbędnych do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków nauczyciela w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu
17.08.2022 14:41 Zarządzenie Nr 37/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia rejestru wyjść grupowych, w tym zasad ich organizacji, obowiązującego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu
17.08.2022 14:38 Zarządzenie Nr 35/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury organizowania wycieczek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu
17.08.2022 14:36 Zarządzenie Nr 36/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia procedury zgłaszania innowacji pedagogicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu
01.08.2022 10:59 Zarządzenie Nr 34/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia ramowego rozkładu dnia w Przedszkolu nr 6 w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu
05.07.2022 08:27 Zarządzenie Nr 33/2022 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu nauczycielskiego ds. nowelizacji Statutu Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w zakresie oceniania zachowania w klasach 4-8
22.06.2022 09:11 Uchwała nr 10/21/22 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 6 w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie zaopiniowania propozycji ramowego rozkładu dnia w roku szkolnym 2022/2023.
22.06.2022 09:08 Uchwała nr 9/21/22 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 6 w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w Statucie Przedszkola.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna