Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.09.2022 13:16 Uchwała nr 4/22/23 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 6 w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 6 września 2022 roku w sprawie zaopiniowania wprowadzenia innowacji pedagogicznej pt. "Od wierszyka do rysunku - czyli wykorzystanie Metody Dobrego Startu do przygotowania dzieci 5-letnich do nauki pisania i czytania".
08.09.2022 13:14 Uchwała nr 3/22/23 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 6 w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 6 września 2022 roku w sprawie zaopiniowania wprowadzenia innowacji pedagogicznej pt. "Zabawy sensoryczne przedszkolaka".
08.09.2022 13:13 Uchwała nr 2/22/23 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 6 w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 6 września 2022 roku w sprawie zaopiniowania wprowadzenia innowacji pedagogicznej pt. "Przybij piątkę! - Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej".
08.09.2022 13:11 Uchwała nr 1/22/23 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 6 w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 6 września 2022 roku w sprawie ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok szkolny 2022/2023.
08.09.2022 13:08 Uchwała nr 15/21/22 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 6 w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zaopiniowania organizacji pracy Przedszkola na rok szkolny 2022/2023.
08.09.2022 13:07 Uchwała nr 14/21/22 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 6 w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zaopiniowania programów wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023.
08.09.2022 13:05 Uchwała nr 13/21/22 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 6 w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli na lata 2022/2023-2026-2027.
08.09.2022 13:04 Uchwała nr 12/21/22 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 6 w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego.
08.09.2022 13:02 Uchwała nr 11/21/22 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 6 w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w Statucie Przedszkola.
05.09.2022 09:31 Uchwała nr 34/21/22 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Ustroniu z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie zaopiniowania wprowadzenia innowacji pedagogicznej pt. "Mistrzowie klawiatury"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna