Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.08.2021 10:08 Uchwała nr 41/20/21 w sprawie zaopiniowania wprowadzenia innowacji pedagogicznej pt. "Zbadaj, sprawdź co się stanie i zrozum"
27.08.2021 10:07 Uchwała nr 40/20/21 w sprawie zaopiniowania organizacji pracy Szkoły na rok szkolny 2021/2022 oraz propozycji dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022
27.08.2021 10:04 Uchwała nr 39/20/21 w sprawie zaopiniowania programów nauczania na rok szkolny 2021/2022
27.08.2021 10:03 Uchwała nr 38/20/21 w sprawie uchwalenia statutu Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Kreta w Ustroniu
27.08.2021 10:01 Uchwała nr 37/20/21 w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego
27.08.2021 10:00 Uchwała nr 36/20/21 w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i promocji ucznia w roku szkolnym 2020/2021
22.06.2021 11:07 Uchwała nr 35/20/21 w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowisko wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu
22.06.2021 11:06 Uchwała nr 34/20/21 w sprawie wyrażenia opinii o propozycji przyznania stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe po drugim półroczu roku szkolnego 2020/2021.
22.06.2021 11:04 Uchwała nr 33/20/21 w sprawie wyników klasyfikacji końcowej uczniów w roku szkolnym 2020/2021.
22.06.2021 11:03 Uchwała nr 32/20/21 w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i promocji uczniów w roku szkolnym 2020/2021.

1 2 3 4 5 następna