Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.02.2021 12:37 48/2021 Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń projektu Strategii Rozwoju Miasta Ustroń na lata 2021-2027
26.02.2021 12:34 47/2021 Zmiana planu finansowego na rok 2021
23.02.2021 17:00 46/2021 Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń, projektu uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ustroń na lata 2021-2027”
23.02.2021 16:59 45/2021 Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Miejskim Domu Spokojnej Starości w Ustroniu
23.02.2021 16:58 44/2021 Zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji w placówkach oświatowych na rok szkolny 2020/2021.
23.02.2021 16:57 43/2021 Przeprowadzenie konsultacji uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Ustroń na lata 2021-2025.
23.02.2021 16:52 42/2021 Rozpatrzenie wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ustroniu dla obszaru w granicach ulic Jana Wantuły, Pod Skarpą, Partyzantów, 3 Maja, Parkowej, zachodniej granicy rzeki Wisły, Akacjowej, Katowickiej.
18.02.2021 12:06 41/2021 Zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji w placówkach oświatowych na rok szkolny 2020/2021.
18.02.2021 12:02 40/2021 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/199/2020 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie zawarcia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego porozumień określających zasady prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych
18.02.2021 12:01 39/2021 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ustroń do organu regulacyjnego

1 2 3 4 5 następna