Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.06.2021 14:13 197/2021 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury „Prażakówka” w Ustroniu
15.06.2021 14:12 196/2021 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ustroń na lata 2021 – 2027.
15.06.2021 14:11 195/2021 Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń, projektu uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ustroń na lata 2021 – 2027.
15.06.2021 14:10 194/2021 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ustroń
15.06.2021 14:09 193/2021 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na obszarze Miasta Ustroń
15.06.2021 14:08 192/2021 Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Ustroń dotyczących koncepcji opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu w granicach ulic Andrzeja Brody, Grażyńskiego, Alei Legionów, Parkowej, Hutniczej, 3 Maja, Partyzantów i Pod Skarpą.
15.06.2021 14:07 191/2021 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie ustanowienia służebności na gruncie gminnym
15.06.2021 14:06 190/2021 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie ustanowienia służebności na gruncie gminnym
15.06.2021 14:03 189/2021 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu, w rejonie ulic Wczasowej, Turystycznej, Stromej, Skalica o Równica – etap 1.
15.06.2021 14:02 188/2021 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie ustanowienia służebności na gruncie gminnym

poprzednia 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następna