Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.06.2021 14:07 191/2021 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie ustanowienia służebności na gruncie gminnym
15.06.2021 14:06 190/2021 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie ustanowienia służebności na gruncie gminnym
15.06.2021 14:03 189/2021 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu, w rejonie ulic Wczasowej, Turystycznej, Stromej, Skalica o Równica – etap 1.
15.06.2021 14:02 188/2021 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie ustanowienia służebności na gruncie gminnym
15.06.2021 14:01 187/2021 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
15.06.2021 14:00 186/2021 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie ustanowienia prawa użytkowania na nieruchomości gminnej
15.06.2021 13:59 185/2021 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie przejęcia zadania obejmującego modernizację odcinka o długości ok. 1,000 km drogi powiatowej 2652 S ul. Równica w Ustroniu
15.06.2021 13:50 184/2021 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ustroń
15.06.2021 13:49 183/2021 Zatwierdzenie wzoru wniosku o sporządzenie opinii prawnej
15.06.2021 13:48 182/2021 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna