Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.06.2021 13:47 181/2021 Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
15.06.2021 13:46 180/2021 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
15.06.2021 13:45 179/2021 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021
15.06.2021 13:44 178/2021 Uruchomienie rezerwy ogólnej na rok 2021
15.06.2021 13:43 177/2021 Skierowanie pod obrady sesji Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w gminie Ustroń na rok szkolny 2021/2022
15.06.2021 13:41 176/2021 Zmiana wzoru podpisu osób upoważnionych do kontroli funkcjonalnej, merytorycznej, formalno rachunkowej, zatwierdzania dokumentów finansowych oraz innych dokumentów.
15.06.2021 13:40 175/2021 Zmiana budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2021
15.06.2021 13:39 174/2021 Uruchomienie rezerwy ogólnej na rok 2021.
15.06.2021 13:38 173/2021 Zmiana budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2021 w zakresie dotacji.
15.06.2021 13:31 172/2021 Przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna