Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.09.2021 16:10 257/2021 Zatwierdzenie aneksów do arkuszy organizacji placówek oświatowych na rok szkolny 2021/2022
13.09.2021 16:08 256/2021 Nabycia w drodze kupna nieruchomości położonej przy ul. Armii Krajowej
13.09.2021 16:06 255/2021 Ustanowienie prawa użytkowania na nieruchomości gminnej
13.09.2021 16:05 254/2021 Powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu Pani Magdalenie Urbaś
13.09.2021 16:04 253/2021 Skierowanie pod obrady Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/502/2018 Rady Miasta Ustroń z dnia 13 września 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
13.09.2021 16:03 252/2021 Skierowanie pod obrady Rady Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla samorządowych jednostek organizacyjnych w Ustroniu
13.09.2021 16:01 251/2021 Powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Ustroniu Pani Małgorzacie Gil
13.09.2021 16:00 250/2021 Zmiana uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
13.09.2021 15:59 249/2021 Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej
13.09.2021 15:58 248/2021 Powołanie Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji weksli i deklaracji wekslowych w Urzędzie Miasta Ustroń

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna