Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.09.2021 15:32 247/2021 Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku
13.09.2021 15:27 246/2021 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ustroń za pierwsze półrocze 2021 roku
13.09.2021 15:26 245/2021 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ustroń za pierwsze półrocze 2021 roku
13.09.2021 15:23 243/2021 Zmiana w budżecie miasta na rok 2021
13.09.2021 15:23 244/2021 Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
13.09.2021 15:20 242/2021 Zmiana budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2021
13.09.2021 15:18 241/2021 Ogłoszenie wyników z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczących koncepcji opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ustroniu dla obszaru w granicach ulic Andrzeja Brody, Grażyńskiego, Alei Legionów, Parkowej, Hutniczej, 3 Maja, Partyzantów i Pod Skarpą
13.09.2021 15:17 240/2021 Rozpatrzenie wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ustroniu dla obszaru w granicach ulic Andrzeja Brody, Grażyńskiego, Alei Legionów, Parkowej, Hutniczej, 3 Maja, Partyzantów i Pod Skarpą
13.09.2021 15:14 239/2021 Uchylenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej
13.09.2021 15:13 237/2021 Ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna